BEKÂR VE NİŞANLI OLMAYAN BİR ERKEKLE BİR HAYAT KADINI ARASINDA CİNSEL İLİŞKİ

antalyaescortbayanBEKÂR VE NİŞANLI OLMAYAN BİR ERKEKLE BİR
HAYAT KADINI ARASINDA CİNSEL İLİŞKİ
SORU: Ne evli, ne de evlenmek üzere nişanlı olan Bay B. aşırı
bir istek duyduğunda hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği için
ahlâki yönden mazur görülür mü?
“EVET’
Aşırı özgür düşünceli kişiler, “herhangi bir erkek, başkalarına
zarar vermediği ve kendi adına bazı şeyleri yapma hakkını aşmadığı
sürece, seçtiği herhangi bir yolla kendini cinsel olarak ifade ettiği
için ahlâki açıdan mazur görülür” şeklinde düşünmektedirler. “Bu
nedenle yalnız ve nişanlanmamış bir erkek ne zaman isterse bir
hayat kadınıyla parasını ödeyerek cinsel ilişkide bulunursa kesinlik-
le ahlâki açıdan mazur görülür. Onun problemi ahlâksal açıdan
değil, biyolojik ve ekonomiktir.”
Daha az özgür düşünceli olan bazı kişiler sadece temkinli onay
verirler. Bay B. hayat kadınına gitmekle ahlâki açıdan mazur
görülebilir. Herşeyin ötesinde nişanlı ya da evli değildir. Kendisini
herhangi bir kadına adamamıştır. Ancak, böyle karşı konulmaz cin-
sel arzuları olan bekâr ve nişanlı olmayan bir erkek neden evlen-
mez veya daha saygın bir kadınla birliktelik yaşamaz diye
sorulabilir. Günümüzde evli olmayan bir çok kadın çekici, ahlâklı
ve güçlü bir erkekle bir ilişki yaşamak için oldukça isteklidir.
“Belki de Bay B. evlenilebilecek bir kadına duygusal olarak
bağlanmaktan korkuyordur. Bu nedenle hayat kadınlarıyla birlikte
olmaktadır. Çünkü sonuç ne olursa olsun, parasını ödedikten son-
ra onlara karşı bir zorunluluk hissetmemektedir. Eğer gerçek buy-
sa, öyleyse onun bu davranışı, ahlâki açıdan mazur görülebilirken,
kesinlikle psikolojik açıdan şüphelidir. Ve bu gerçeği gözönündebulundurursak, sosyal-cinsel baskılarını ve gereksiz korkularını yok
etmek için bir psikiyatriste danışmalı.
“HAYİR”
Cinsel konularda tutucu çoğu insan hiç bir erkeğin, bekar veya
nişanlanmamış olsalar dahi bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girme-
sinin ahlâki açıdan mazur görülmeyeceğini düşünmektedir. “Hayat
kadınlığı yüzyıllar boyunca yapılmaktadır ve malesef insanlık var ol-
duğu sürece de muhtemelen devam edecektir. Hayat kadınının
belli bir amaca hizmet ettiği yadsınamaz çünkü, erkekler doğal ola-
rak cinsel yönden saldırgandır ve hayat kadını belli bir ücret karşı-
lığında onlara hizmet için hazırdır. Böyle yapmakla, bekaretini evli-
liğe saklayan bir çok genç bayanın bekaretini korumasına dolaylı
olarak ta olsa yardım etmektedir. Ancak hayat kadınına gereken
saygıyı gösteren hiç bir erkek, yaşamdaki kanuna bakılmaksızın, ha-
yat kadınıyla ilişkiye girdiği için ahlâki açıdan mazur görülemez.”
Aşırı tutucu ahlâkçılar hayat kadınlığının değişmez bir şekilde
ahlâksızlık ve şeytanca olduğunu düşünmektedirler. “Hayat kadın-
ları sürekli günah işleyen kişilerdir ve çalıştıkları evler kötülük yu-
valarıdır” şeklinde düşüncelerini dile getirirler.
“Bu kadınlar kocaları olmayan erkeklerle cinsel ilişkiye girerek
Tanrının kurallarına karşı gelmektedirler ve ahlâksız davranışları
için para alarak günahlarını arttırmaktadırlar.
“Hayat kadınları da dahil kocası olmayan kadınlarla cinsel ilişki-
ye giren bir erkek büyük bir suç işler. Onun bu davranışını başka
standartlarla değerlendirmek düpedüz anlamsızdır.”

GOOGLE GELEN ARANMALAR:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

-- Antalya Escort & Antalya Escort Bayan & istanbul Escort Bayan & istanbul Escort & beylikduzu Escort --